วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้นายอดุลย์ ยีดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ในการปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สนามฟุตบอลบ้านกาบุ๊ หมู่ที่ 9 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งฟุตบอลทั้งสิ้น 10 ทีม

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้นายอดุลย์ ยีดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ในการปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สนามฟุตบอลบ้านกาบุ๊ หมู่ที่ 9 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งฟุตบอลทั้งสิ้น 10 ทีม