อบต. พร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่รณรงค์การเย็บหน้ากากผ้า ในชุมชนและสนับสนุนหน้ากากผ้า ที่กลุ่มสตรีอาสา รวมกลุ่มจัดทำเพื่อแจกจ่ายในชุมชน

อบต. พร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่รณรงค์การเย็บหน้ากากผ้า ในชุมชนและสนับสนุนหน้ากากผ้า ที่กลุ่มสตรีอาสา รวมกลุ่มจัดทำเพื่อแจกจ่ายในชุมชน