อบต. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน มัสยิด และวัด

อบต. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน มัสยิด และวัด