อบต.เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 20 สงหาคม 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัก กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน ครั้งที่3 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องเกษตรกรรม และขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด