โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี “ส่งเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี “ส่งเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2564