โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) และโรงเรียนบ้านมะยูง ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) และโรงเรียนบ้านมะยูง ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมมอบของขวัญและความสุขให้กับเด็กๆ