โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอดุลย์ ยีดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กเยาวชนในพื้นที่ และแกนนำของสภาเด็ก
โครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค 2563
ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล