โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 เดือนมีนาคม 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564