โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564