โครงการมาวลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการมาวลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ส่งเสริมความสามัคคี และรำลึกถึงศาสดา ทาง อบต.ได้เชิญโต๊ะอีหม่ามเป็นวิทยากร บรรยายชีวประวัติของท่านศาสดามูฮำหมัด เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามต่อไป
จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ