โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นายกได้มอบปัจจัยให้กับมัสยิดในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะจำนวน 10 มัสยิด