โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดนักเรียนตาดีกา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดนักเรียนตาดีกา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564