โครงการเดินเท้าเข้าพื้นที่ ค้นหาปัญหาในชุมชนฯ

ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562
อบต.ปะลุกาสาเมาะ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปะลุกาสาเมาะได้ลงพื้นที่ ร่วมโครงการเดินเท้าเข้าพื้นที่ ค้นหาปัญหาในชุมชนฯ