โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
อบต.ปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2562