โครงการแข่งขันกีฬาฟุซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะ ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมนักกีฬาในท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหญ้าเทียมต้นไทรอารีน่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส