โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ช่วยปรับปรุงร่างกายที่ทรุดโทรมให้กลับมาทีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้ง กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 5,7,8 เมษายน 2564