โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
อบต.ปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
ณ สนามหน้า อบต.ปะลุกาสาเมาะ