โครงการ 7 วันอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้นายนาซอรี ปูโปะ (รองนายก อบต.) เป็นผู้ดูแลโครงการ 7 วันอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้นัดรวมพลทีมรักษาความปลอดภัยในวันสุดท้ายหน้า อบต.ปะลุกาสาเมาะ และได้รับเกียรติจากทางทหารลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ในช่วงเวลาจัดโครงการในครั้งนี้