กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

บรรยากาศกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์วันแรกเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาคนรักแมวรักสุนัข รักน้องอย่าลืมพาน้องมาฉีดวัคซีน ณ หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่

13-17 ก.ย. 64