Day: มกราคม 7, 2023

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
ขอเชิญชวน น้อง ๆ และเด็ก ๆ ในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกันให้เยอะๆ ครับ

#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
#วันเด็กแห่งชาติ