Day: พฤษภาคม 1, 2024

✅⭐️ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม

✅⭐️ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม
.
 
🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนทุกคน 🎉🎉
.
 
📌 วันที่ 1 | พฤษภาคม | 2567
🟧✅ นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
 
.
 
🟢 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
.
 
🟢 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเข้าทำงานในโอกาสหน้า

🔥เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะลุกาสาเมาะ ร่วมสมทบดับไฟป่าพรุ

🔥เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปะลุกาสาเมาะ ร่วมสมทบดับไฟป่าพรุ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30|เมษายน|2567