Day: พฤษภาคม 20, 2024

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 📌 ณ ชุมชนหมู่ 8 บ้านกือดายือริง และหมู่ 2 บ้านแบรอ

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
 
📌 ณ ชุมชนหมู่ 8 บ้านกือดายือริง และหมู่ 2 บ้านแบรอ
.
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 1 | พฤษภาคม | 2567